Internasjonal maritim kriminalitet (Heftet)

en oversikt

Forfatter:

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2019
Antall sider: 175
Forlag: Forlaget J.G. Christophersen
Språk: Bokmål
ISBN/EAN: 9788269121414
Kategori: Statsvitenskap
Omtale Internasjonal maritim kriminalitet
Denne oversikten er skrevet med innsikt og betydelig førstehånds erfaring, og vil være av stor interesse og angå de som arbeider i skipsfartsindustrien, internasjonal handel og med forebygging av kriminalitet. Forfatteren Dr. philos Jan Georg Christophersen, har arbeidet med økonomisk og organisert kriminalitet i skipsfart over lang tid. Her gir han en oppsummering, skrevet for et bredere publikum, av de vanligste tilfellene av maritim kriminalitet og den betydning det har for samfunnet, lovbryterne og ofrene. Med den senere tids raske utvikling i internasjonal handel, har problemer knyttet til transport av passasjerer og last med skip blitt stadig mer komplisert. På bakgrunn av internasjonal handel og skipstransport - dens lover, reguleringer og prosedyrer - har forfatteren beskrevet karakter og omfang av maritim kriminalitet og de juridiske vanskelighetene med håndheving.

Her beskrives ulike former for økonomisk- og organisert kriminalitet som har sammenheng med skipseierskap, bekvemmelighetsflagg, praksis ved leie og forsikring av skip og last som man finner i sjøtransport. Kriminelle aktiviteter som dokumentfalsk, miljø- og sikkerhetslovbrudd, hvitvasking, kapring av skip og tjuveri av last blir beskrevet i detalj, og de problemer som oppstår både i skipsfartens internasjonale institusjoner og kontrollproblemene er også drøftet og illustrert med enkelte referanser til noen velkjente tilfeller. Et bilde av kriminaliteten framkommer, og praktiske råd og forslag tilbys om hvordan lovbruddene kan identifiseres og forebygges.

Til toppen