Internationell beskattning (Heftet)

Forfatter:

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2012
Antall sider: 483
Forlag: Studentlitteratur AB
Språk: Svensk
ISBN/EAN: 9789144077345
Omtale Internationell beskattning
Internationell beskattning har under de senaste åren blivit ett alltmer betydelsefullt område.

I boken behandlas intern internationell skatterätt, skatteavtalsrätt och EU-skatterätt. Inom området för intern internationell skatterätt beskriver författaren hur Sverige bestämmer sin beskattningsmakt utåt. I avdelningen om skatteavtalsrätt förklaras metoden att tillämpa skatteavtal enligt en steg för steg-modell. Stort utrymme ägnas åt OECD:s modellavtal för utformning och tolkning av skatteavtal. Inom området för EU-skatterätt behandlas EU-domstolens praxis enligt vilken nationell skattelagstiftning i många fall har förklarats vara i strid mot grundläggande friheter.

Etableringsfriheten och de fria kapitalrörelserna ägnas särskilt stort utrymme. Den av EU-domstolen utvecklade rule of reason-doktrinen diskuteras ingående. Samtliga direktiv på den direkta beskattningens område behandlas. Denna upplaga är väsentligt omarbetad mot bakgrund av ny lagstiftning samt ny rättspraxis från EU-domstolen och Högsta förvaltningsdomstolen. Ett betydande utrymme ägnas åt 2009 års ränteavdragsbegränsningar inom företagsskattesektorn, särskilt vad gäller förenligheten med EU-rätten. Reglerna om koncernavdrag samt anstånd med uttagsbeskattning i gränsöverskridande situationer

behandlas också.

Förhållandet mellan skatteavtal och rent intern rätt diskuteras ingående mot bakgrund av RÅ 2008 ref. 24 (”Schweizfallet”) och RÅ 2010 ref. 112 (”Greklandsfallet”). Förhållandet mellan intern skatteflyktslagstiftning och skatteavtal diskuteras mot bakgrund av 2012 års Perufall.Tredje upplagan

Til toppen

Flere bøker av Mattias Dahlberg: