Internationella köplagen (CISG ) : en kommentar (Heftet)

Forfatter:

og

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2009
Antall sider: 813
Forlag: Norstedts Juridik AB
Språk: Svensk
ISBN/EAN: 9789139013242
Omtale Internationella köplagen (CISG ) : en kommentar
FN-konventionen om internationella köp (CISG) från 1980 har utgjort förebilden för den svenska köplagen. Vid tillämpning av CISG i Sverige är det därför främst av intresse att framhålla i vilka avseenden bestämmelserna i köplagen skiljer sig från motsvarande bestämmelser i CISG. En omfattande utländsk praxis har utbildats, vilket har stor en stor betydelse vid tolkning och tillämpning av CISG, medan svensk rättspraxis är mycket sparsam.
I denna upplaga beaktas nu ca 800 avgöranden från domstolar och skiljenämnder som på ett eller annat sätt rör tillämpningen av konventionen, en utökning med ca 300 avgöranden. Härtill kommer att ett antal böcker och ett stort antal artiklar i juridiska tidskrifter från olika delar av världen har tillkommit. Särskilt kan nämnas uttalanden av det s.k. CISG Advisory Councils och "Draft Digest of Case Law on CISG" från UNCITRAL, som båda kan ge mer auktoritativa svar på problem vid tillämpningen av konventionen i material.

Til toppen