Internationellt jämförande pedagogik : en introduktion (Heftet)

Forfatter:

og

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2019
Antall sider: 194
Forlag: Liber
Språk: Svensk
ISBN/EAN: 9789147126149
Omtale Internationellt jämförande pedagogik : en introduktion
Skola och utbildning utformas på olika sätt i olika länder. Samtidigt har globaliseringen blivit en viktig del i hur vi tänker och genomför utbildning. Sverige och andra länder påverkas i allt större utsträckning av globala rankningar av utbildningssystem, såsom PISA-undersökningen. I många utvecklingsländer är utbildning dessutom förknippad med biståndspolitikens villkor.
Hur kan vi förstå skillnader och anpassningsprocesser i världens olika utbildningsystem? Varför började man överhuvudtaget att jämföra olika utbildningskontexter och hur genomför man bra forskning om utbildning utifrån ett internationellt jämförande perspektiv?
Internationellt jämförande pedagogik vill ge svar på dessa frågor.

Läs mer
I bokens första del beskriver författarna forskningsfältet och ger en översyn över olika forskningstraditioner och deras viktigaste metodologiska och teoretiska ingångar. I den andra delen presenterar och kommenterar de fem studier som kan användas som en metodologisk vägledning för hur man kan förstå och själv genomföra internationellt jämförande studier om skola och utbildning.
Boken riktar sig dels till studerande inom pedagogik och lärarutbildning på grund- och avancerad nivå, dels till lärare, doktorander och forskare som vill skaffa sig en överblick över internationellt jämförande pedagogisk forskning.

Om författarna
Barbara Schulte är docent i pedagogik vid Sociologiska institutionen, Lunds universitet. Hennes forskningsområde är internationellt jämförande pedagogik med fokus på globalisering, privatisering och digitalisering i utbildning, särskilt i Asien och Kina.
Wieland Wermke är lektor i specialpedagogik vid Specialpedagogiska institutionen, Stockholms universitet, och docent i pedagogik vid Uppsala universitet. Hans forskningsområde är internationellt jämförande pedagogik med särskilt fokus på lärarprofession och skolans organisation.

Til toppen