Internrevision - en introduktion (Heftet)

Forfatter:

Legg i ønskeliste

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2016
Forlag: Sanoma Utbildning
Språk: Svensk
ISBN/EAN: 9789152338292
Omtale Internrevision - en introduktion

Internrevision utvärderar och förbättrar styrning, riskhantering och kontroll i företag och organisationer. Verksamheten skapar värde åt företag och organisationer genom att ge en försäkran till styrelsen och ledningen om huruvida risker hanteras på ett effektivt sätt.

Under senare år har internrevision fått allt större uppmärksamhet där dess betydelse för kvalitet i styrningen av företag och organisationer betonas. Det här är den första läroboken på svenska för universitet och högskolor inom ämnet.

Historiskt sett har internrevisionsverksamheten levt i skuggan av den externa, lagstadgade, aktiviteten samt den interna kontrollen i företag och organisationer. Detta har förändrats under senare år och ägare, lagstiftare och tillsynsmyndigheter tycks i allt större omfattning betona vikten av en effektiv internrevisionsverksamhet. Företag och organisationer möter varje dag väsentliga strategiska, operativa, finansiella och compliancerelaterade risker som behöver hanteras på ett effektivt sätt. Om de misslyckas med detta kan hela deras fortlevnad i själva verket hotas.

Den konstanta turbulens och oförlåtande omgivning som många företag och organisationer idag möter leder till att ineffektiv riskhantering väldigt fort kan få katastrofala följer. I arbetet med att uppnå en effektiv och dynamisk riskhantering kan den moderna internrevisionen bidra genom att löpande ta pulsen på och förbättra deras riskhantering inom betydelsefulla områden.

Olof Arwinge gör i den här boken en grundläggande genomgång av internrevisionen, dess användningsområden och funktioner.

AVSEDD FÖR: Boken är en introduktion till internrevision. Boken är i skriven för studenter på universitet och högskolor och passar program som handlar om styrning av organisationer i allmänhet och redovisning och revision i synnerhet.

FÖRFATTARE: Olof Arwinge är ekonomie doktor och lärare vid Uppsala universitet på masterprogrammet i redovisning, revision och företagsanalys. 2014 disputerade han på en avhandling om intern styrning och kontroll i finansiell sektor. Olof arbetar även som Senior Assurance Advisor vid Swedbank och har praktiserat revision och rådgivning i över 15 år.

Til toppen