Internrevision - en introduktion (Heftet)

Forfatter:

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2016
Forlag: Sanoma Utbildning
Språk: Svensk
ISBN/EAN: 9789152338292
Omtale Internrevision - en introduktion
Internrevision utvärderar och förbättrar styrning, riskhantering och kontroll i företag och organisationer. Verksamheten skapar värde åt företag och organisationer genom att ge en försäkran till styrelsen och ledningen om huruvida risker hanteras på ett effektivt sätt. Under senare år har internrevision fått allt större uppmärksamhet där dess betydelse för kvalitet i styrningen av företag och organisationer betonas. Det här är den första läroboken på svenska för universitet och högskolor inom ämnet. Historiskt sett har internrevisionsverksamheten levt i skuggan av den externa, lagstadgade, aktiviteten samt den interna kontrollen i företag och organisationer. Detta har förändrats under senare år och ägare, lagstiftare och tillsynsmyndigheter tycks i allt större omfattning betona vikten av en effektiv internrevisionsverksamhet. Företag och organisationer möter varje dag väsentliga strategiska, operativa, finansiella och compliancerelaterade risker som behöver hanteras på ett effektivt sätt. Om de misslyckas med detta kan hela deras fortlevnad i själva verket hotas. Den konstanta turbulens och oförlåtande omgivning som många företag och organisationer idag möter leder till att ineffektiv riskhantering väldigt fort kan få katastrofala följer.

Til toppen