Intersektionella perspektiv på våld i nära relationer (Heftet)

Forfatter:

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2021
Antall sider: 232
Forlag: Liber
Språk: Svensk
ISBN/EAN: 9789147138302
Omtale Intersektionella perspektiv på våld i nära relationer
Den här boken beskriver hur synen på våld i nära relationer och den våldsutsatta har förändrats över tid och varför begrepp som särskilt sårbar/utsatt och intersektionalitet idag är den del av diskursen om våld i nära relationer. Boken ger en fördjupad kunskap om vissa våldsutsatta personers särskilt utsatta livssituation och belyser våld i nära relationer ur ett intersektionellt perspektiv.

Läs mer
En gemensam nämnare för de brottsoffer som beskrivs befinna sig i en särskilt utsatt livssituation är framför allt att samhällets bemötande av och stöd till dessa grupper kan vara bristfälligt och att de därför är utsatta för flera former av social ojämlikhet.

I denna bok diskuteras frågor som:
- Vad betyder begreppen särskild utsatthet, särskilt utsatta livssituationer och intersektionalitet när vi pratar om våld i nära relationer?
- Hur kan våld i nära relationer yttra sig för personer med funktionsnedsättning och vilken beredskap har samhället för att erbjuda adekvat stöd
oavsett funktionsvariation?
- På vilket sätt utsätts våldsutsatta kvinnor med missbruk för en strukturell diskriminering?
- Vilka svårigheter kan migrationsprocessen innebära för våldsutsatta kvinnor?

Boken ger en ökad kunskap om våldets komplexitet och visar hur flera faktorer kan påverka den enskildes utsatthet och möjlighet att få adekvat hjälp. Författarna ger intersektionella perspektiv på våld i nära relationer och särskilt utsatta livssituationer från såväl forskning som praktik. Boken är pedagogiskt genomarbetat med exempel, diskussionsfrågor och faktarutor. Målgruppen är studenter inom alla utbildningar som omfattas av examensmålet om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer, exempelvis socionom-, psykolog- och läkarprogrammet. Den passar också på andra utbildningar så som polis- och lärarutbildningen och är lämplig som fortbildning för alla som i sitt arbete möter vuxna och barn som kan ha utsatts för våld.


Sagt om boken
"Den här boken kommer att kunna fylla en viktig kunskapslucka i den svenska litteraturen om våld i nära relationer."
Veronica Ekström, fil.dr i socialt arbete Ersta Sköndal Bräcke högskola

Om författarna
Bokens huvudredaktör Linn Moser Hällen är socionom, handledare i psykosocialt arbete och föreläsare med mångårig erfarenhet av att arbeta med våld i nära relationer. Övriga medverkande författare är: Rúna í Baianstovu, Frida Darj, Maria Eriksson, Carin Holmberg, Anna Jonhed, Therese Lilliesköld, Mikael Skillmark, Goldina Smirthwaite, Eva Sundborg, Marie Eriksson, Rickard Ulmestig och Carolina Överlien.

Til toppen