Introduksjon til menneskevitenskapene (Heftet)

Forfatter:

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2014
Antall sider: 394
Forlag: Universitetsforl.
Språk: Bokmål
ISBN/EAN: 9788215023113
Kategori: Religion, historie og filosofi
Omtale Introduksjon til menneskevitenskapene
"Introduksjon til menneskevitenskapene"
handler om grunnleggende problemstillinger i humaniora og samfunnsvitenskap i fortid og nåtid. Den tar for seg viktige trekk ved de ulike disiplinenes historie og gir også en innføring i vitenskapsteori.
Læreboka har kapitler om paideia og retorikk i antikken, universitetenes historie, historisme, eldre og nyere hermeneutikk, historiefagene, litteraturvitenskap, kunstvitenskap, språkvitenskap, samfunnsfagenes framvekst, logikk, hypotesetesting, vitenskapelig utvikling og framskritt, forklaringstyper og forskningsetikk.

Til sammen gjør kapitlene rede for de humanistiske og samfunnsvitenskapelige fagenes bakgrunn og utvikling.

Boka er skrevet for førstesemesterstudenter som tar examen facultatum.

Forfatterne er ansatt ved Universitetet i Tromsø og har lang erfaring med undervisning for førstesemesterstudenter: Roar N. Anfinsen, Bård A. Berg, Patrik Bye, Kjersti Fjørtoft, Erik Lundestad, Mariann Solberg, Øyvind Stokke, Lisbeth Pettersen Wærp og Svein Aamold.

Til toppen