Introduktion till etnografiskt fältarbete (Heftet)

Forfatter:

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2019
Forlag: Gleerups Utbildning AB
Språk: Svensk
ISBN/EAN: 9789151102276
Omtale Introduktion till etnografiskt fältarbete
Ett etnografiskt fältarbete handlar om möten. Möten med nya människor, nya sammanhang och nya insikter. Det kan vara både spännande och krävande, och för att lyckas behövs noggrann planering och genomtänkta metoder. Med utgångspunkt i personliga erfarenheter diskuterar författaren allt från praktiskt upplägg för studien och etiska perspektiv till analysarbetet och konkreta skrivråd.

Boken är organiserad i fem kapitel som beskriver hela forskningsprocessen – före, under och efter fältarbetet:
Planering, handlar till stor del om hur ett fältarbete kan struktureras i tid och plats.
I fält, tar upp det etnografiska fältarbetets två vanligaste metoder: observation och intervju.
Andra metoder, är en genomgång av några andra metoder, t.ex. enkäter, skuggning, fokusgrupper, dagböcker med mera.
Det analytiska stadiet, beskriver hur etnografiska fältdata kan analyseras utifrån grundad teori.
Vid skrivbordet, ger förslag på två modeller som kan användas när resultaten från det etnografiska fältarbetet ska sammanställas. Här berörs även referenssystem m.m.

Björn Alm är universitetslektor i socialantropologi vid Linköpings universitet. Han återkopplar i boken till egna etnografiska fältarbeten i södra Indien och i Sverige. De senaste tjugo åren har Björn undervisat om etnografiska fältmetoder för studenter som läser socialantropologi och andra ämnen.

Til toppen