Forfatter: , , , , , , , , , , og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2011
Antall sider: 240
Forlag: Studentlitteratur
Språk: Svensk
ISBN/EAN: 9789144074795
Omtale Islam och politik
Religion och politik utgör ett spänningsfält som under det senaste decenniet återupptäckts och fått liv både i samhällsutveckling och debatt. Religion har alltid påverkat människors politiska liv, men inte alltid uppmärksammats tillräckligt mycket för att vi ska förstå hur.
I boken presenteras hur islam har använts i politiska sammanhang, både i historisk tid och nutid. Författarna visar hur uttolkare av islam påverkats av det sammanhang de befunnit sig i och hur kontexten har influerat deras politiska engagemang.
Ämnen som tas upp är exempelvis det Muslimska brödraskapets tolkningar och handlingar samt konflikter om tolkningsauktoritet. Här är en central fråga synen på ”den andre”. Ett annat ämne är hur religiösa symboler ändrar mening i nya kontexter.
Boken är främst avsedd för studenter i religionsvetenskapliga ämnen vid universitet och högskolor.

Til toppen