J2000 Affärsjuridik, Kommentarer och lösningar (Heftet)

Serie: J2000 Affärsjuridik 

Forfatter:

, , og

Legg i ønskeliste

Forfatter: , , og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2014
Antall sider: 152
Forlag: Liber
Språk: Svensk
Serie: J2000 Affärsjuridik
ISBN/EAN: 9789147116249
Omtale J2000 Affärsjuridik, Kommentarer och lösningar
J2000 Affärsjuridik är ett utbildningsmaterial främst avsett för kursen Affärsjuridik på gymnasiet. Boken passar också bra för utbildningar på Yrkeshögskolan, Komvux och annan vuxenutbildning samt andra grundläggande kurser i civilrätt, affärsjuridik och företagsjuridik. Den är även lämplig för självstudier.
J2000 Affärsjuridik är praktiskt anlagd och behandlar vardagsnära juridiska frågeställningar ur företagarens synvinkel. Materialet har en stark verklighetsförankring med tillämpande kunskaper.
I J2000 Affärsjuridik upplaga 5 har aktualiseringar gjorts genomgående vad beträffar såväl faktastoff som exempel, bilder och övningar. Uppdatering har bland annat gjorts med nya lagar inom offentlig upphandling, ny lag mot diskriminering, lag mot skydd för så kallade visselblåsare och en ny dataskyddsförordning samt nya domstolar. Till den nya upplagan finns även en webbapp där eleverna interaktivt kan träna centrala begrepp.

Läs mer
KOMPONENTER
J2000 Affärsjuridik består av:
– en kombinerad fakta- och övningsbok
– en volym med utförliga kommentarer och lösningar (inklusive lagrum) till samtliga övningar och uppgifter i boken
– en nedladdningsbar lärarhandledning innehållande pedagogiska och metodiska undervisningstips, powerpoint-bilder, ett flertal rättsfall med övningsuppgifter, extrauppgifter/provuppgifter samt lösningar med mera
– en kostnadsfri webbapp där centrala begrepp kan tränas.
UPPLÄGG
Fakta
Faktadelarna inleds med små praktikfall och några fundera på-frågor inför läsningen av kapitlet. I anslutning till faktatexten finns förklarande exempel samt verkliga rättsfall som förtydligar och ger ökad praktisk förståelse. Exempel på affärsjuridiska dokument ger ytterligare praktisk koppling.
I den löpande texten görs också hänvisningar till lagparagrafer. I faktadelarna finns rikligt med marginalord där vanliga juridiska begrepp förklaras.
I slutet av varje kapitel finns förslag på relevanta hemsidor och lagar samlade under "Mer info" samt en kortfattad sammanfattning av innehållet i kapitlet.
Insprängda i kapitlen finns också praktiska råd under rubriken "Att tänka på" och "Tips från affärsjuristen". Löpande i texten har dessutom speciella faktarutor lagts in som fördjupar och ger ytterligare information.
Uppgifter
Uppgiftsdelarna inleds med rätt/fel-frågor för repetition och diskussion. Därefter följer juridiska frågeställningar som anknyter de väsentliga delarna av kapitlet. Här får eleverna träna att tillämpa och integrera fakta med den praktiska verkligheten. Dessutom finns uppgifter som innebär tolkning och upprättande av juridiska dokument.
I slutet av uppgiftsdelarna finns ett avsnitt under rubriken "Problem i företaget" med vanliga frågeställningar för en affärsjurist. Vidare hittar man under rubriken "Hur skulle du döma?" uppgifter som utgår från autentiska rättsfall, där man kan jämföra sin egen bedömning av fallet med det beslut som en domstol tagit. Slutligen finns under rubriken "Sök svaret" uppgifter där eleverna tränas i att hitta rätt lag och lagrum.
Innehåll
J2000 Affärsjuridik fördelar totalt fjorton kapitel på fyra block i boken:
Block 1: Verksamhetens juridiska grunder
1 Avtalsrätt
2 Affärsavtal och hyresavtal
3 Köprätt
4 Associationsrätt
5 Rättsordning och tvister
Block 2: Lån och betalningsansvar
6 Kredit- och panträtt
7 Utsökningsrätt
8 Konkursrätt
9 Skadeståndsrätt
Block 3: Skydd för marknad och miljö
10 Immaterialrätt
11 Marknadsrätt
12 Ansvar för produkt och miljö
13 Internationella regler och etik
Block 4: Arbetsrätt
14 Regler vid anställning
Bilaga: Rättsfilosofi - vad är rätt och vad är fel?

Välj tryckta böcker eller onlineböcker.

Om författarna
Jan-Olof Andersson och Cege Ekström är civilekonomer, samhällsvetare och lärare. De har skrivit ett flertal läromedel i ekonomi och juridik. Dan Ogvall är jurist och f.d. chefsrådman. Claes Pettersson är advokat och affärsjurist.

Til toppen

Bøker i serien