Omtale Jämställdhetens pris
Svenskar är bäst i världen på jämställdhet. Alla vill ha jämställdhet, på arbetet och i familjen. På äktenskapsmarknaden söker vi inte längre ett komplement, utan en like. Men vad händer egentligen när jämställdheten ska förverkligas?

Par som strävar efter jämställdhet bråkar mer och upplever en större stress över att inte få tillvaron att gå ihop. Inte konstigt då att visionen ofta får ge vika. När våra ideal krockar med föreställningar om kärlek och tvåsamhet slår vi gärna på autopiloten istället för att förhandla om nya lösningar. Men med kunskap om jämställdhetens pris blir vi friare att välja hur vi vill leva våra liv.

***

Bokens författare är forskare i sociologi, socialt arbete och
nationalekonomi: Anne Grönlund, Björn Halleröd, Peter Dellgran, Majen
Espvall, Lars Evertsson, Karina Nilsson, Magdalena Norberg-Schönfeldt,
Mikael Nordenmark, Charlott Nyman, Magnus Wikström.

Til toppen

Flere bøker av Anne Grönlund, Björn Halleröd, Anne Grönlund, Björn Halleröd, Peter Dellgran, Majen Espvall, Lars Evertsson, Karina Nilsson, Magdalena Norberg-Schönfeldt, Mikael Nordenmark, Charlott Nyman og Magnus Wikström: