Jobba med: Religion (Heftet)

Forfatter:

og

Legg i ønskeliste

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2016
Antall sider: 0
Forlag: Sanoma Utbildning
Språk: Svensk
ISBN/EAN: 9789152301548
Omtale Jobba med: Religion

Jobba med Religion är ett nytt läromedel för kursen Religionskunskap 1. Det är en komplett bok med både fakta och övningar och tydlig anknytning till Gy 2011.

Fakta och förmågor
Tre metodkapitel om tro, analys samt texter och källor inleder och bidrar med begrepp och verktyg för att utveckla de förmågor som efterfrågas inom religionskunskapsämnet.

Sedan följer faktatexterna indelade i fem block.  För att väcka intresse och bygga struktur, inleds alla block med korta texter som introducerar och problematiserar blockets innehåll. En tankekarta ger en överskådlig bild av varje ämnesområde.

Blockens texter och tematexter
Blockens texter speglar nutida religionsvetenskap i form av basfakta och är indelade i följande kapitel:

*Vägar genom livet – Livsåskådning, Etik samt Tro och vetenskap
*Religion och samhälle – Religion i dagens samhälle, Religion i Sverige, Sammanhållning och konflikt
*Abrahamitiska religioner – Judendom, Kristendom, Islam
*Hinduism och buddhism
*Sekulära livsåskådningar – Mening utan Gud, Sekulär humanism, Existentialism

Dessutom finns två längre tematexter som behandlar globalisering och mångfald på ett fördjupat och ämnesövergripande sätt.

Uppgifter, referensmaterial och bedömningsmatris
Elevövningarna ligger i en egen del av boken och är indelade i kategorierna ”återge”, ”analysera” och ”använda”. I anslutning till övningarna finns även en del med referensmaterial i form av statistik, redogörelser för ståndpunkter i etiska frågeställningar och texter om urkunder och tolkning.
En matris för varje uppgiftskategori kan underlätta för såväl elevernas inlärning och arbete med olika uppgifter, som för lärarens s bedömning och betygsättning.

Övriga komponenter
Jobba med Samhälle för kurs 1a1 i samhällskunskap
Jobba med Religion och Jobba med Samhälle finns även som onlineböcker

Til toppen