Jordskifteloven (Innbundet)

lov 21. juni 2013 nr.100 om fastsetjing og endring av eigedoms- og rettshøve på fast eigedom m. m.

Forfatter:

, , , og

Forfatter: , , , og
Innbinding: Innbundet
Utgivelsesår: 2016
Antall sider: 370
Forlag: Universitetsforl.
Språk: Nynorsk / Bokmål
ISBN/EAN: 9788215023663
Kategori: Jus
Omtale Jordskifteloven
Jordskifteloven gir regler for å endre og fastsette eiendoms- og rettighetsforhold, samt holde skjønn. Loven erstatter jordskifteloven av 1979. Den fastsetter en ny ankeordning i saker som er avgjort av jordskifteretten, og inneholder også en rekke prosessuelle og materielle endringer. Jordskifteloven er tilpasset alle typer eiendommer, også eiendommer i urbane områder. Saksbehandlingen bygger fortsatt på regler i tvisteloven med tilpassede regler i jordskifteloven. Systematikken i jordskifteloven er ny og det introduseres ny terminologi.Forfatterne kommenterer hver enkelt paragraf i loven. De gir også en kortfattet innføring i jordskifterettens kompetanse og saksbehandlingsreglene i den nye loven. I tillegg har forfatterne utarbeidet et lovspeil.

Boken passer for advokater og dommere som trenger et oppslagsverk, og studenter og andre som skal sette seg inn i jordskifteloven.

Denne boken er også tilgjengelig i ajourført utgave på kommentarutgaver.no, Universitetsforlagets digitale juridiske bibliotek. Tjenesten er fullt søkbar og knyttet opp mot LovdataPro. For mer informasjon og bestilling av gratis prøvetilgang, se kommentarutgaver.no.

Denne utgivelsen er også tilgjengelig i digital versjon på juridika.no.

Til toppen