Forfatter: , , og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2012
Antall sider: 326
Forlag: Studentlitteratur
Språk: Svensk
ISBN/EAN: 9789144074740
Omtale Juridik

Juridik – personförsäkring ger dels en översikt över de lagar och bestämmelser som reglerar livförsäkringsbolagens verksamhet, dels en redogörelse för de regler som gäller för försäkringsavtal. Innehållet i ett försäkringsavtal har betydelse inte bara för parterna i avtalet, utan ofta även för andra, t.ex. förmånstagare och panthavare. Det är därför viktigt med en god kunskap om gällande regelsystem, så att inte syftet med avtalet förfelas eller rättsförluster uppstår.
Boken tar också upp de familjerättsliga reglerna i framför allt äktenskapsbalken, ärvdabalken och föräldrabalken, som är nödvändiga att känna till för att kunna göra en analys av frågan om det i olika situationer finns behov av försäkring.
Dessutom behandlas individuellt pensionssparande, försäkrings­förmedling (inklusive s.k. sidoverksamhet), distansförsäljning av finansiella tjänster, finansiell rådgivning till konsumenter och reglerna om penningtvätt.
Juridik – personförsäkring ingår i Bank & Försäkring – IFU som är titlar vilka Studentlitteratur ger ut i samarbete med IFL vid Handelshögskolan i Stockholm – IFU.

Tjugotredje upplagan

Til toppen