Juss og samfunn 1 (Heftet)

Rettslære 1

Forfatter:

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2017
Antall sider: 408
Forlag: Cappelen Damm
Språk: Bokmål
ISBN/EAN: 9788202428983
Læreplan: Kunnskapsløftet
Fag: Rettslære 1
Nivå: Vg2
Komponent: Grunnbok
Omtale Juss og samfunn 1

Juss og samfunn 1 er nyskrevet til programfaget rettslære 1 i videregående skole. Læreboka er skrevet etter at ny straffelov trådte i kraft i oktober 2015, og etter justeringer i arbeidsmiljøloven. Juss og samfunn 1 tar rettslære på alvor som samfunnsfag og introduksjon til juss og videre studier.

Juss og samfunn 1 forklarer de ulike rettsemnene grundig og i et språk elevene forstår. Læreverket tar utgangspunkt i elevenes verden og vektlegger dybdelæring. Prinsippet «fra det nære til det fjerne» er et gjennomgående fagdidaktisk grep, der elevnære eksempler kombineres med mer avanserte saker og eksempler fra rettspraksis på alle nivåer. Et eget metodekapittel gir elevene en god og grundig gjennomgang av juridisk metode og et praktisk anlagt verktøy for å jobbe videre med de ulike rettsområdene. Helhetlig tenkning og tydelig struktur gir elevene en god forståelse for jussen som fag. Gjennomgående bruk av velkjente eksempler i fagtradisjonen og fersk rettspraksis gir eleven både et historisk og et aktuelt bilde av fagområdet.

Juss og samfunn 1 finnes også i digital utgave.

Elevnettstedet er åpent og gratis. Her er det et rikt utvalg oppgaver og selvrettende test-deg-selvoppgaver. Det er nyhetsrelaterte caser, oversikt over aktuelle lover og henvisninger til saker som er gjennomgått i boka.
Eget lærernettsted har innlogging og krever lisens. Her er det gjennomgang av relevant rettspraksis, eksempelbesvarelser og forslag til undervisningsopplegg, vurderingsoppgaver og årsplan.

Juss og samfunn Lovsamling inneholder aktuelle lover til boka og kompetansemålene i rettslære 1 og 2, samt noe henvisninger til aktuell rettspraksis. Lovsamlingen utgis høsten 2018.

Til toppen

Flere bøker av Alf Marcus Wiegaard: