K2 - en guide till årsredovisning enligt K2 (Heftet)

Forfatter:

og

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2014
Antall sider: 382
Forlag: Studentlitteratur AB
Språk: Svensk
ISBN/EAN: 9789144104355
Omtale K2 - en guide till årsredovisning enligt K2

En helt omskriven K2 publicerades i december 2016 varför denna bok är under total omarbetning. Den uppdaterade K2 innehåller redovisningsregler för samtliga verksamhetsformer.
K2 - en guide till årsredovisning enligt K2 kommer därför snart i ny upplaga. Beräknad publicering är juni 2017.

 

I och med införandet av K-regelverket skedde en stor förändring av strukturen när det gäller svensk god redovisningssed. Mycket av det som återges i K-regelverket återfinns visserligen i rekommendationer och allmänna råd sedan tidigare, men genom den strukturella förändringen skapades enklare sökvägar för att hitta den goda redovisningsseden för olika företag utifrån storlekskategori.

K2-regelverket är mer fylligt avseende kommentartext än K3 men behöver, liksom K3, tolkas. K2-regelverket är en ny typ av normgivning i och med att det innehåller ett stort antal regler. Syftet med denna bok är att ge en mer fullständig bild av den svenska redovisningen utifrån K2:s perspektiv. Boken inkluderar därför även klassificeringsfrågor enligt BAS-kontoplanen (eftersom K2 saknar definitioner) men även hur de specifika regler som återfinns i K2 får eller inte får tillämpas enligt K3.

Innehållet baseras på den fullständiga version av K2 för aktiebolag som publicerades 2011 med tillägg för den justering av avskrivningsmetoden som Bokföringsnämnden gjorde 2014.

K2 – en guide till årsredovisning enligt K2 är avsedd att användas som en uppslagsbok för dem som är verksamma inom redovisning, revision, ekonomi, bank och liknande men är också lämplig som lärobok.

Til toppen