K3 i praktiken : PwC:s handbok vid tillämpning av K3 (Heftet)

Forfatter:

og

Legg i ønskeliste

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2013
Antall sider: 1116
Forlag: Studentlitteratur AB
Språk: Svensk
ISBN/EAN: 9789144095745
Omtale K3 i praktiken : PwC:s handbok vid tillämpning av K3

Bokföringsnämndens allmänna råd K3 är det nya huvudregelverket för redovisning i Sverige. Från och med 2014 ska K3 tillämpas av alla större företag och koncerner som inte följer det internationella regelverket IFRS. K3 ska tillämpas av alla större företag oavsett associationsform. Mindre företag kan välja att tillämpa det förenklade regelverket K2. Tidigare normgivning från Bokföringsnämnden (BFN) kommer att upphöra att gälla. K3 är principbaserat och kapitlen är relativt korta och innehåller begränsat med detaljregler och vägledning – betydligt mindre än tidigare normgivning. Syftet med boken är att ge kompletterande vägledning i den praktiska tolkningen och tillämpningen av K3s regler och principer. Detta sker bland annat med ett stor antal praktiska exempel. Strukturen i boken följer helt K3 vilket innebär att den är indelad i kapitel, rubriker och punkter som överensstämmer med K3. För att läsaren ska få en komplett bild av redovisning enligt K3 bör boken läsas tillsammans med det allmänna rådet. Boken riktar sig till alla som upprättar årsredovisning enligt K3 och alla som ska tolka och bedöma sådana redovisningar. Denna andra reviderade upplaga har uppdaterats med de ändringar och kompletteringar av K3 som Bokföringsnämnden publicerade i december 2012. Bland annat innebär det att kapitel 11 och kapitel 12 om redovisning av finansiella instrument har utökats väsentligt. Dessutom har boken kompletterats med kapitel 36 om redovisning i stiftelser och kapitel 37 om redovisning i ideella föreningar och trossamfund. Boken innehåller • Över 300 exempel på praktisk tillämpning • 180 sidor finansiella instrument Andra reviderade och utökade upplagan

Til toppen