Kan investeringar i transportinfrastruktur öka produktivitet och sysselsättning? (Heftet)

Forfatter:

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2019
Antall sider: 116
Forlag: SNS Förlag
Språk: Svensk
ISBN/EAN: 9789188637161
Omtale Kan investeringar i transportinfrastruktur öka produktivitet och sysselsättning?

Kan man öka produktivitet och sysselsättning genom att förbättra tillgängligheten? Var och hur är det i såfall viktigast att förbättra den? Ska vi utöka kontaktytorna mellanarbetsplatser eller underlätta längre pendling? Vad är viktigast: stora infrastrukturinvesteringareller bättre planering och prissättning?

Täta och specialiserade arbetsmarknader med stora kontaktytor mellan företag, så kalladeagglomerationer, är motorer för ekonomisk utveckling och innovation. Staten harsvårt att påverka agglomeration genom planering, men har möjlighet att påverkaden genom investeringar i transportinfrastrukturen. Kan staten på detta sättdriva på den ekonomiska tillväxten? Utifrån svenska data och studier från andraländer beskriver nationalekonomen Maria Börjesson i denna rapport potentialen iatt öka agglomerationen med hjälp av investeringar i transportinfrastruktur.Hon jämför också förtätning med regionförstoring och tar upp för- och nackdelarmed pendling.  

Maria Börjesson är professor i nationalekonomi med inriktning mot transporter och verksam vid Statens väg- ochtransportforskningsinstitut.

Til toppen