Kapitalbrist i aktiebolag : Kommentarer till 25 kap. 13-20 §§ ABL (Heftet)

Forfatter:

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2008
Antall sider: 232
Forlag: Norstedts Juridik AB
Språk: Svensk
ISBN/EAN: 9789139014164
Omtale Kapitalbrist i aktiebolag : Kommentarer till 25 kap. 13-20 §§ ABL

En praktiskt inriktad kommentar som kritsikt granskar reglerna i ABL 25:13-20. Lagen ålägger bolagets företrädare en handlingsplikt vid kritisk kapitalbrist. Styrelseledamöterna blir medansvariga för bolagets förpliktelser om de inte agerar efter det påbjudna mönstret. Så även aktieägare som trots vetskap om likvidationsplikt deltar i ett beslut om att fortsätta bolagets verksamhet.

Det påbjudna mönstret innehåller i huvudsak följande steg som behandlas utförligt i boken:
1. Vid misstanke om att en kritisk kapitalbrist uppstått måste styrelsen genast upprätta en kontroll- balansräkning och låta den granskas av bolagsrevisorerna.
2. Om styrelsen finner att en kritisk kapitalbrist är för handen måste den snarast kalla till en första kontrollstämma dit frågan om bolaget skall träda i likvidation hänskjuts.
3. Från första kontrollstämman har aktieägarna en åtta månaders s.k. rådrumsfrist att åtgärda kapitalbristen.
4. Efter rådrumsfristen inträder en likvidationsplikt om aktieägarna inte har kunnat konstatera att kapitalbristen är åtgärdad med stöd av en ny kontrollbalansräkning på en andra kontrollstämma.
5. Om bolagsstämman inte fattar beslut om likvidation, skall styrelsen hos tingsrätten ansöka om detta. Ansökan kan också göras av styrelseledamot, VD, revisor och aktieägare.

Til toppen