Omtale KARNOV särtryck - Miljöbalken
Karnov – Miljöbalken innehåller kommentarer till miljöbalken (1998:808) och lagen (1998:811) om införande av miljöbalken.
Författningarna återges i sin lydelse per den 1 juli 2009 och innehållet är hämtat från Karnov – Svensk lagsamling med kommentarer som också ges ut av Thomson Reuters Professional AB.

Förutom Karnov - Miljöbalken, finns fem ytterligare särtryck;
Arbetsrätt och diskrimineringslagstiftning
Insolvensrätt
Offentlighet och sekretess
Rättegångsbalken
Socialrätt

Til toppen

Flere bøker av Roger Wikström, Staffan Wikell, Vibeke Sylten, Rolf Strömberg, Stefan Rubenson, Leif Persson, Gabriel Michanek, Joakim Kruse, Bjarne Karlsson, Lars Holmgård og Anders Bengtsson: