Kassaflödesanalys (Heftet)

Forfatter:

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2017
Antall sider: 130
Forlag: Liber
Språk: Svensk
ISBN/EAN: 9789147112357
Omtale Kassaflödesanalys
I denna andra upplaga av boken om kassaflöden har begrepp, referenser och uppställningsformer anpassats till aktuella regelverk och vissa förklaringar har utvecklats.

Läs mer
Grunden är hur kassaflöden för en viss period kan räknas fram utifrån resultat- och balansräkningar, med redovisningens logik i fokus.
Bokens huvudsyfte är att skapa förståelse för sambandet mellan resultat- och balansräkningar å den ena sidan och kassaflöden å den andra. Därför beskrivs hur olika transaktioner behandlas i företagets redovisning och hur dessa påverkar företagets kassaflöden. Författaren vill också visa kassaflödesanalysens användbarhet för såväl externa intressenter som interna användare. Bland annat görs en koppling mellan kassaflödesanalys och likviditetsbudget, där utfallet analyseras mot budget.

Om författarna
Niklas Sandell är ek. dr och verksam som lärare och forskare på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet. Han har tidigare varit verksam som utredare och revisor vid PwC samt som Financial & Legal Controller vid Aspiro AB.

Til toppen