Kassakultur i förändring (Innbundet)

Forfatter:

Forfatter:
Innbinding: Innbundet
Utgivelsesår: 2013
Antall sider: 267
Forlag: Media-Tryck
Språk: Svensk
ISBN/EAN: 9789174737349
Omtale Kassakultur i förändring
År 2005 gjordes de då fristående länsförsäkringskassorna om till en samlad statlig myndighet. Därefter följde några år med genomgripande föränd-ringar av organisationen, där bland annat de lokalkontor som tidigare fanns i majoriteten av de svenska kommunerna lades ned. I den här boken stu-deras Försäkringskassans omvandling från fristående myndigheter rotade i en småskalig folkrörelsetradition till dagens statliga myndighet. Studien klargör varför delar av personalen upplevde de reformer som följde efter förstatligandet som ett hot – men också varför reformerna för andra kunde uppfattas som en räddning. Studien tar sin utgångspunkt i det svårfångade begreppet organisationskul-tur. Kulturen påverkar hur de anställda beter sig gentemot varandra inom organisationen, men också hur de beter sig gentemot omgivningen. Det faktum att kulturen griper in och påverkar alla aspekter av organisationens verksamhet gör att begreppet blir särskilt intressant och betydelsefullt. Ge-nom ett flertal intervjuer med anställda och en analys av Försäkringskassans egna tidningar från 1960-talet och framåt visar studien att den omorganisa-tion som genomfördes gick stick i stäv mot den rådande kulturen – samtidigt som den rådande kulturen gjorde omorganisationen möjlig.

Til toppen