Kjønnsdeling og etniske skiller på arbeidsmarkedet (Heftet)

Forfatter:

og

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2014
Antall sider: 240
Forlag: Gyldendal akademisk
Språk: Bokmål
ISBN/EAN: 9788205480889
Kategori: Sosiologi
Omtale Kjønnsdeling og etniske skiller på arbeidsmarkedet
Hvorfor er arbeidsmarkedet i «likestillingslandet» Norge kjønnsdelt? Hvilken rolle spiller kjønn, klasse og etnisitet for utdannings- og yrkesvalg?

Hvorfor er det fortsatt relevant å skille mellom tradisjonelle og utradisjonelle utdannings og yrkesvalg?
I denne boka gis et mangfoldig og oppdatert bilde av det som gjerne er blitt kalt det norske likestillingsparadokset, det vil si den tilsynelatende motstridende sammenhengen mellom en «likestillingsorientert» velferdsstat og et særlig kjønnsdelt arbeidsmarked. Blant annet undersøkes det hvordan det kan ha seg at de kjønnsbestemte strukturene holder stand og hvordan disse strukturenehenger sammen med etnisk bakgrunn og klasse. Hvorfor velger for eksempel jenter og gutter med etnisk minoritetsbakgrunn mindre «tradisjonelt» enn dem med etnisk majoritetsbakgrunn?
Bokas analyser skiller seg fra tidligere studier på ett viktig punkt. Mye tyder på at kjønnsdelingen på det norske arbeidsmarkedet blir mindre. Stadig flere kvinner velger utradisjonelt. Boka gir nyttig kunnskap om noen av prosessene som leder unge kvinner ogmenn inn på bestemte veier i utdanning og arbeid. Den er skrevet for arbeidslivets aktører, studenter, forskere og andre som ønsker oppdatert kunnskap om arbeidsmarkedets strukturer, og dessuten for dem som vil lære mer om kjønn, etnisitet, klasse og utdannings- og yrkesvalg. Boka er redigert av sosiologene Liza Reisel og Mari Teigen. De øvrige bidragene i boka er skrevet av sosiologerog økonomer.

Til toppen