Klimatdeklaration för byggnader. Ds 2020:4 : från Finansdepartementet SBA (Heftet)

Serie: DS 2020 

Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2020
Antall sider: 120
Forlag: Norstedts Juridik AB
Språk: Svensk
Originaltittel: Klimatdeklaration för byggnader. Ds 2020:4 : Från Finansdepartementet SBA
Serie:
ISBN/EAN: 9789138250273
Omtale Klimatdeklaration för byggnader. Ds 2020:4 : från Finansdepartementet SBA
Förslag till ny lag och förordning om klimatdeklaration för byggnader. Ds:n innehåller också ett förslag till ändring av plan- och bygglagen. Syftet med den nya lagen är att minska klimatpåverkan vid uppförande av byggnader genom att synliggöra denna påverkan. Förslagen innebär att byggherren ansvarar för att upprätta och lämna in en klimatdeklaration till Boverket. Kravet på klimatdeklaration gäller vid uppförande av nya byggnader. Tillfälliga byggnader som är:

avsedda att användas i högst två år, byggnader som inte kräver bygglov enligt plan- och bygglagen, industrianläggningar och verkstäder, ekonomibyggnader för jordbruk, skogsbruk eller annan liknande näring och byggnader som inte har större bruttoarea än 50,0 kvadratmeter föreslås undantas från kravet på klimatdeklaration.

Vidare görs ett undantag för privatpersoner som på annat sätt än i näringsverksamhet uppför en byggnad. Byggherren ska visa att en klimatdeklaration har lämnats in, eller att något av undantagen är tillämpligt, innan slutbesked kan meddelas av byggnadsnämnden. Klimatdeklarationen föreslås omfatta byggskedet.

Til toppen

Bøker i serien