Forfatter: , , , , , , , , og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2012
Antall sider: 251
Forlag: Studentlitteratur
Språk: Svensk
ISBN/EAN: 9789144074269
Omtale Klinisk immunologi
Denna bok innehåller en samlad beskrivning av analyser som utförs vid klinisk-immunologiska laboratorier inom sjukvården i Sverige. De stora analysgrupperna utgörs här av allergianalyser, autoantikroppsanalyser, immunglobulinanalyser, analyser av immun­celler, komplementanalyser och cytokinanalyser. Dessa analysgrupper beskrivs detaljerat för att ge allmän bakgrund till deras tillkomst och betydelse inom diagnostisk verksamhet. För de enskilda analyserna anges indikation, provtyp, analysmetod, svarsutformning och bedömning av analysresultat. Dessutom finns kapitel som ger översikt av immunsystemet och som beskriver immunbrist, immunologiska sjukdomar, immunologiska analysmetoder och laboratorieundersökningar. Analyserna och tolkningen av resultaten är det centrala i framställningen. Övriga delar av boken ger kompletterande bakgrundsinformation. Avsikten med boken är att tillgodose behovet av en aktuell och samlad beskrivning av de immunologiska analyser som används inom sjukvården, något som inte täcks av läroböcker i immunologi eller annan medicinsk litteratur.
Boken vänder sig i första hand till personal inom klinisk verksamhet där sjukdomar som är orsakade av eller förknippade med immunologiska reaktioner eller immunbrist handläggs, i praktiken stora delar av all klinisk verksamhet. Målet är att boken där också ska kunna fungera som en uppslagsbok. Förhoppningen är att boken dessutom ska kunna vara ett värdefullt komplement till läroböcker för studenter vid läkarprogrammet, biomedicinar- och BMA-utbildningarna.

Til toppen