Klinisk resonnering i ergoterapi (Heftet)

Forfatter:

og

Fride Darvik (Illustratør)

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2017
Antall sider: 128
Illustratør: Darvik, Fride
Forlag: Mankoni media
Språk: Bokmål
ISBN/EAN: 9788269058826
Kategori: Fysioterapi
Omtale Klinisk resonnering i ergoterapi
Denne boka handler om klinisk resonnering i ergoterapi. Ordet klinisk betyr i denne sammenhengen at utgangspunktet er praktisk fagutøvelse med klienter som trenger ergoterapeutisk bistand av en eller annen art. Ordet resonnering handler om hvordan ergoterapeuter tenker om sin fagutøvelse. Det er vanskelig å se for seg en praksis helt løsrevet fra tenkning og begrunnelse, men tenkningen kan rette seg mot ulike forhold - og den kan ha god eller mindre god kvalitet. Formålet med denne boka er å gi en lettfattelig innføring i ergoterapeuters kliniske resonnering. Vi har ambisjoner om å vise hvordan temaet har blitt diskutert i ergoterapilitteraturen frem til nå, men først og fremst er dette en lærebok. Det betyr for oss at ergoterapeuter og ergoterapistudenter skal kunne bruke boka til å utvikle og forbedre sin kliniske resonnering. Praktiske ferdigheter er viktig, men utilstrekkelig for god fagutøvelse. For å kunne begrunne praksis må vi tenke.

Vi har organisert boka i fem deler. Del 1 gir en kort innføring i klinisk resonnering, og hvordan det tidligere har blitt presentert i tilknytning til sentrale teorier i faget. Del 2 dreier seg om hvordan klinisk resonnering foregår som en integrert del av den praktiske fagutøvelsen. Her setter vi temaet i sammenheng med modeller for arbeidsprosessen i faget, og vi presenterer en rekke kommenterte eksempler basert på ergoterapeuters praksis på ulike arenaer. Del 3 til 5 har alle pedagogiske siktemål. Disse delene av boka dreier seg vesentlig om hva studenter og uerfarne ergoterapeuter kan gjøre for å bli bedre i klinisk resonnering, og hva ergoterapilærere og praksisveiledere kan gjøre for å støtte opp om deres læringsprosess.

Til toppen