Knut Hamsuns dialogiske realisme (Heftet)

en studie av Børn av tiden

Forfatter:

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2003
Forlag: Unipub forl.
Språk: Bokmål
ISBN/EAN: 9788274771314
Kategori: Språk
Omtale Knut Hamsuns dialogiske realisme
Atle Skaftun viser i denne boken hvordan Hamsuns særegne fortellerstemme må forstås som en spenningsfylt dialog mellom forfatteren og hans fiktive personer.

Med Mikhail Bakhtins dialogiske tenkning som utgangspunkt hevder Skaftun at Hamsuns stemme ikke lar seg fange av et analyseapparat som opererer med et strengt skille mellom forfatter og fortellerstemme. På grunnlag av analyser av På gjengrodde stier og «Nabobyen» etablerer han en modell for å forstå forholdet mellom forfatter og personer i Hamsuns romaner. Hamsun forholder seg til dem som reelle andre, og dermed ikke som ferdige personer med bestemte funksjoner i en forfatterkontrollert handlingsstruktur. Forfatteren spekulerer åpent omkring personenes handlinger og valg . subjektivt dømmende, men også genuint undrende.

Dette bildet av Hamsuns kreative metode prøves ut i en mer utførlig analyse av romanen Børn av tiden. Forfatteren viser hvordan Hamsun her plasserer seg som om han befant seg på samme nivå som de fiktive personene, og fra dette punktet spekulerer fram et nettverk av gåter. Resultatet er at det overordnede plottet erstattes av fortellerens assosiative refleksjon som komposisjonsprinsipp. - I stedet for en sammenhengende hendelsesrekke som forklarer enkelthendelsene som del av et overordnet plot, er romanen bundet sammen av relasjoner mellom personer, som i all sin hverdagslighet like fullt framstår som gåtefulle.

Samlebegrepet dialogisk realisme peker mot denne dialogiske innstillingen til personene som reelle andre, og understreker at relasjonene mellom fortellerens og personene kommer til uttrykk på ytringens, det levende språkets nivå.

Til toppen

Flere bøker av Atle Skaftun: