Kobtiva : kognitiv- och beteendeträning i vardagen (Heftet)

Forfatter:

Legg i ønskeliste

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2015
Antall sider: 147
Forlag: Columbus Förlag
Språk: Svensk
ISBN/EAN: 9789185617265
Omtale Kobtiva : kognitiv- och beteendeträning i vardagen
Metoden KOBTIVA har tagits fram under 15 års kliniska studier och utvärderingar och den har gett ett mycket bra resultat i behandlingen av ungdomar som har sociala problem.

Tanken från början var att finna en metod som förhindrade att ungdomar på glid hamnade i kriminalitet eller missbruk. Metoden skulle vara evidensbaserad och ge ett bra resultat vilket innebar att de som skapade metoden utgick från Kognitiv beteendeterapi, KBT, eftersom den dels har en hög evidens, dels är den metod som sägs användas av de flesta som arbetar med ungdomsvård och behandling.

Ett problem som skaparna av KOBTIVA upptäckte tidigt var att KBT omfattar terapi vilket betyder sjukdomsbehandling. De ungdomar som är på glid och har sociala problem är oftast inte sjuka utan har inlärda problem som t ex kriminalitet, bristfällig skolgång, utåtagerande beteende, relationsproblem etc. Därför fann skaparna att det var mer adekvat att ändra metoden KBT, som omfattar terapi till den nya metoden KOBTIVA som i stället fokuserar på träning.

Denna förändring, från terapi till träning, innebär att man arbetar inom en helt annan juridisk ram, att det man gör mottas bättre av eleverna, att eleverna slipper sjukdomsstämpeln, att metoden är tillgänglig för andra än bara en viss typ av akademiker och slutligen att det går mycket fortare att lära sig metoden. Även föräldrar kan använda delar av KOBTIVA och både förebygga och hantera problem som kan uppkomma med de egna barnen.

KOBTIVA är en strukturerad, utvärderad och fungerande metod som på ett konkret sätt tränar ungdomars tankemönster och beteenden och ger dem verktyg för att förstå, hantera och känna meningsfullhet i sin vardag. Träningen sker framför allt i vardagssituationer varför tiden för behandling och träning blir mer omfattande jämfört med traditionell terapi som vanligen sker endast en eller ett par timmar per vecka.

KOBTIVA Kognitiv- och beteendeträning i vardagen är skapad av:

Hansi Stafbom är utbildad inom brottsprevention, kognitiv beteendeterapi, salutogent arbetssätt, droger tecken och symtom mm. Hansi är diplomerad ART-instruktör, diplomerad säkerhetschef, instruktör inom taktisk kommunikation och hot- och våldshantering. Under åren 1999-2014 har Hansi drivit HVB-hem för ungdomar med sociala problem, varit kliniskt arbetande föreståndare och metodhandledare.

Linda Nicolaisen: Beteendevetare, steg-1 terapeut (KBT), DBT-behandlare med mångårig erfarenhet av arbete med främst suicidala ungdomar. Linda är även utbildad inom kriminologi.

samt av all personal som arbetat, och alla ungdomar som placerats, inom SSK Hoppet under åren 1999-2014.

Skapandet av metoden KOBTIVA har dessutom skett under medverkan av Anders Engquist: fil. dr, leg. psykolog, leg. psykoterapeut, pedagog, handledare och författare till bl a Att växa som vuxen och Normalt, Nervöst, Neurotiskt?

Til toppen

Flere bøker av Hansi Stafbom: