Kode 1 Informasjonsteknologi 1 (2017) (Heftet)

IT 1. HTML, CSS og Firebase

Forfatter:

, og

Forfatter: , og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2017
Antall sider: 256
Forlag: Cappelen Damm
Språk: Bokmål
ISBN/EAN: 9788202527655
Læreplan: Kunnskapsløftet
Fag: Informasjonsteknologi
Nivå: Vg2, Vg3
Komponent: Grunnbok
Omtale Kode 1 Informasjonsteknologi 1 (2017)
Kode 1 – ny alt-i-ett lærebok i 2017 til Informasjonsteknologi 1. Læreboken legger til rette for mest mulig aktiv deltakelse fra elevene.

Kode 1 er en ny lærebok skrevet for Informasjonsteknologi 1, programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram. Denne læreboken dekker hele læreplanen i Informasjonsteknologi 1 på Vg2 med bruk av HTML5, CSS (grid og flexbox) og Firebase. Boka dekker kompetansemålene til de tre hoveddelene: Digital samtid, Nettsteder og multimedier og Databaser.

Kode 1 med HTML5, CSS: Grid, Flexbox og Firebase
Kode 1 legger til rette for mest mulig aktiv deltakelse fra elevene. Hvert kapittel starter med en oversikt over kompetansemålene i læreplanen, og avsluttes med et oppsummerende sammendrag. Teorien er bygd opp med forklarende tekst, kode og eksempler som belyser teorien. I denne læreboken har vi lagt vekt på at elevene raskt skal komme i gang med å lage nettsider. Etter hvert delkapittel finner du derfor flere Prøv selv-oppgaver. Løser eleven disse oppgavene får de god trening i å lage nettsider. Stikkordregister og læreplanen til Informasjonsteknologi 1, har vi plassert sist i læreboka.

Kapitlene som omhandler Digital samtid tar opp dagsaktuelle problemstillinger om muligheter, konsekvenser og trusler som er relevante for elevenes forhold til informasjonsteknologi. Til hovedområdet om databaser i læreplanen har vi brukt Firebase som teknologi fra Google. Elevene lærer å utvikle og publisere dynamiske nettsteder i tråd med læreplanen. Vi legger til rette for gratis webpubliseringsløsning, noe som gjør skolene uavhengige av egne webtjenere for publisering av elevarbeid.

Kode elevnettsted med kodeeditor:
Elevnettstedet kode.cdu.no inneholder en Kodeeditor. I det venstre vinduet i Editoren skrives og redigeres HTML-kode. I det høyre vinduet vises nettsiden. Nettstedet inneholder flere relevante oppgaver, løsningsforslag, mediefiler og kodeeditoren.
Lærernettsted gir deg som lærer forslag til årsplan og tips til undervisningen. Programvare for gjennomføring av faget er gratis.

kode.cdu.no

Kode Lærernettsted inneholder:

• Forslag til årsplan og ukeplan
• Oppgavebank
• Koden fra Eksemplene i læreboka
• Digital utgave av læreboka (Brettboka)
• PowerPoint-presentasjoner til undervisningen

Komponenter
• Lærebok, alt-i-ett
• Elevnettsted, åpent og gratis, med kodeeditor
• Lærernettsted, gratis lisens
• Brettbok - digital utgave av læreboka

Til toppen

Flere bøker av Gløer Olav Langslet, Eirik Solheim og Petter Bae Brandtzæg: