Kode 2 Informasjonsteknologi 2 (2016) (Heftet)

HTML5 og JavaScript

Forfatter:

, og

Forfatter: , og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2016
Antall sider: 368
Forlag: Cappelen Damm
Språk: Nynorsk
ISBN/EAN: 9788202471804
Læreplan: Kunnskapsløftet
Fag: Informasjonsteknologi 2
Nivå: Vg2, Vg3
Komponent: Grunnbok
Omtale Kode 2 Informasjonsteknologi 2 (2016)
Kode 2 – ny lærebok 2016 til Informasjonsteknologi 2 med HTML5 og JavaScript. Legger til rette for mest mulig aktiv deltakelse fra elevene.

Kode 2 – alt i en bok!
Kode 2 er en ny lærebok skrevet for Informasjonsteknologi 2. Læreboken dekker hele læreplanen i Informasjonsteknologi 2 på Vg2/Vg3 med bruk av HTML5 og JavaScript. Boka inneholder teori, oppgaver og sammendrag. Boka dekker kompetansemålene til de tre hoveddelene: Programmering, Planlegging og dokumentasjon og Multimedieutvikling. Gratis nettsted: kode.cdu.no

Informasjonsteknologi 2 med HTML5 og JavaScript
Kode 2, med HTML5 og JavaScript, legger til rette for mest mulig aktiv deltakelse fra elevene. Hvert kapittel starter med en oversikt over kompetansemålene i læreplanen og avslutter med kortfattede sammendrag. Teorien er bygd opp med forklarende tekst, kode og eksempler som belyser teorien. I denne læreboken har vi lagt vekt på at elevene raskt skal komme i gang med kodingen. Etter hvert delkapittel finner du derfor flere Prøv selv-oppgaver. Løser eleven disse oppgavene får de god trening i å programmere. Stikkordregister har vi plassert sist i læreboka.

Kodeeditoren til boka
Elevnettstedet kode.cdu.no inneholder en Kodeeditor. I det venstre vinduet i Editoren skrives og redigeres programmeringskoden. I det høyre vinduet vises koden.

Elev- og lærerressurser til Kode 2
Nettstedet inneholder eksamensrelevante oppgaver, løsningsforslag og kodeeditoren. Lærernettstedet gir deg som lærer forslag til årsplan og tips til undervisningen. Programvare for gjennomføring av faget er gratis.

Komponenter:
• Lærebok, alt-i-ett
• Brettbok - digital utgave av læreboka
• Elevnettsted, gratis
• Lærernettsted, gratis

Til toppen

Flere bøker av Yngve Vindal Eriksen, Anders Haugeto og Gløer Olav Langslet: