KOL i primärvården (Heftet)

Forfatter:

Legg i ønskeliste

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2013
Antall sider: 143
Forlag: Studentlitteratur AB
Språk: Svensk
ISBN/EAN: 9789144078182
Omtale KOL i primärvården

Syftet med denna bok är att sprida kunskap om och väcka intresset för kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL), en sjukdom som förekommer hos långt mer än en halv miljon människor i Sverige. KOL har, under lång tid, tilldragit sig ett tämligen litet intresse vilket inneburit att patienter med KOL inte alltid fått den uppmärksamhet de borde. Förhoppningen är att boken ska bidra till att öka intresset för KOL hos alla som på något sätt kommer i kontakt med sjukdomen.

Efter ett inledande kapitel om basal lungfunktion ges en översiktlig beskrivning av hur vanlig och allvarlig sjukdomen är. Boken går igenom begrepp och definitioner som ofta påträffas i samband med KOL och riskfaktorer för sjukdomsutveckling avhandlas i ett eget kapitel. Den inflammatoriska reaktionen vid KOL berörs kortfattat medan den kliniska bilden, olika sjukdomsuttryck och KOL-diagnostik beskrivs mer ingående. Samsjuklighet med ett flertal andra sjukdomstillstånd är mycket vanlig vid KOL och presenteras i ett separat kapitel. Behandlingsdelen är tämligen omfattande och tar upp frågor om rökavvänjning, sjukgymnastik, läkemedelsbehandling, arbetsterapi, nutritionsfrågor, omhändertagande vid akuta exacerbationer, behandling av respiratorisk insufficiens, kirurgi och utbildningsfrågor.

Boken är en introduktion till KOL och riktar sig i första hand till läkare, sjuksköterskor, sjukgymnaster och andra yrkeskategorier som arbetar med KOL-patienter inom primärvården. Det är även en förhoppning att åtminstone delar av boken kan leta sig fram till någon beslutsfattare inom svensk sjukvård.

Til toppen

Flere bøker av Kjell Larsson: