Koll på matematik 5A Lärarguide (Spiral)

Forfatter:

og

Legg i ønskeliste

Forfatter: og
Innbinding: Spiral
Utgivelsesår: 2015
Antall sider: 192
Forlag: Sanoma Utbildning
Språk: Svensk
ISBN/EAN: 9789152333068
Omtale Koll på matematik 5A Lärarguide

Koll på matematik är ett färgsprakande och livfullt läromedel som inspirerar och möjliggör en bra matematikundervisning med en god och varierad undervisningssituation. Det har tagits fram i enlighet med Lgr 11 och ger därmed eleverna möjlighet att utveckla sina matematiska förmågor inom alla moment. I läromedlet är det tydligt för eleverna vad de olika matematiska förmågorna innebär. Läromedlet innehåller 6 elevböcker 4A-6B, en för varje termin.
Till varje elevbok finns en Lärarguide, en Läxbok, ett Facit, en Onlinebok och digital färdighetsträning i Bingel.

Lärarguiden
För att du som lärare ska få så mycket stöd som möjligt i din planering har vi gjort Lärarguiden extra tydlig. För varje uppslag i elevboken finns mot svarande uppslag i Lärarguiden. Elevuppslaget är placerat i mitten och runt omkring finns till exempel:
Diskussionsfrågor till introduktionsuppslaget
Avsnittsintroduktioner
Aktiviteter
Kommentarer till faktarutorna
Tänk på: tips till läraren
Dessutom innehåller Lärarguiden kapiteltester med bedömningsanvisningar, bedömningsmatriser, pedagogiska planeringar samt ett  underlag till självskattning kallat Mattekollen.

Bingel
Till Koll på matematik finns även bingel. En digital ö-värld där eleverna färdighetstränar med Sanoma Utbildnings läromedel för låg- och mellanstadiet. Övningarna i bingel är kopplade till kapitlen i boken och följer samma progression. Eleverna känner igen sig och tränar på samma moment, i bok och digitalt. Ju fler sätt vi erbjuder färdighetsträning på, desto större är sannolikheten att eleverna är stimulerade och motiverade. Från lärarvyn i bingel har du som lärare full inblick i hur det går för varje elev och kan vid behov tilldela uppgifter, t ex som läxa, repetition eller utmaning. Antingen ger du samma uppgifter till alla i klassen, eller individanpassat så att varje elev får träna på just det som hen behöver. Alla övningar i bingel är självrättande och adaptiva i tre svårighetsgrader. Bingel innehåller även material för gemensam kapitelgenomgång, stödjande filmer och mycket mer.

Til toppen