Kommentar till Ärvdabalken. Del 2 : (18-24 kap) Boutredning och arvsskifte (Heftet)

Forfatter:

og

Legg i ønskeliste

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2009
Antall sider: 476
Forlag: Norstedts Juridik AB
Språk: Svensk
ISBN/EAN: 9789139013013
Omtale Kommentar till Ärvdabalken. Del 2 : (18-24 kap) Boutredning och arvsskifte
En klassisk och utförlig kommentar till ärvdabalken som i två delar kommenterar de 24 kapitlen paragraf för paragraf med utförliga redovisningar av förarbeten, rättspraxis samt doktrin. Sedan Gösta Walin avled 2000 har det tillkommit lagändringar, ny litteratur och ett avsevärt antal rättsfall som nu beaktas i de två nya upplagorna. Göran Lind har med sin översyn i flera avseenden moderniserat verket som i flera avseenden både omarbetats och utökats. Genomgående har kapitelinledningar, exempel och relevanta rättsfallsreferat gjorts fylligare. Kapitel 3 i del ett om makes arvsrätt har skrivits om helt medan andra har förändrats i större eller mindre utsträckning.


I del två har kapitlen 18-19 har utökats väsentligt och stora förändringar gjorts i kapitlen om bouppteckning och arvskifte. Vidare kommenteras särskilt även annan relevant lagstiftning som de nya lagarna om försäkringsavtal och om dödförklaring, liksom bestämmelserna i äktenskapsbalken rörande bodelningsförrättare.


Göran Lind har som jur. dr. och docent i civilrätt vid Uppsala universitet en gedigen akademisk grund men också stor erfarenhet av vidareutbildning av jurister och andra som har uppdrag som bodelningsförrättare, skiftesmän och boutredningsmän. Han är därför väl lämpad att ge både handläggare och domare klara och pedagogiska redogörelser för rättstillämpningen på området.

Til toppen