Kommentar till kursplanen i geografi (Grundskolans läroplan 2011) (Heftet)

Legg i ønskeliste

Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2011
Antall sider: 42
Forlag: Norstedts Juridik
Språk: Svensk
ISBN/EAN: 9789138325575
Omtale Kommentar till kursplanen i geografi (Grundskolans läroplan 2011)
HAR UTGÅTT OCH ERSATTS AV REVIDERAD VERSION SOM ENDAST FINNS TILLGÄNGLIG I DIGITAL VERSION PÅ: www.skolverket.se

Vad är det som skiljer ämnet Geografi i den nya kursplanen från nu gällande kursplan? Kommentaren tar upp bl.a. de förändringar som präglar den nya kursplanen, vilka alla är exempel på en större betoning på ämnets analytiska och problematiserande karaktär:Tydligare belysning av komplexiteten i begreppet hållbar utveckling.Betoning ämnets metoder och arbetssätt, t.ex. fältstudier och geografiska verktyg på internet. Betoning på vikten av att kunna växla mellan olika tids- och rumsperspektiv, t.ex. vid studier av sårbara platser och intressekonflikter.En viktig grund för förändringarna är resultaten från Skolverkets utvärdering av undervisningen i geografi, NU -03.

Til toppen