Kommentar till kursplanen i idrott och hälsa (Grundskolans läroplan 2011) (Heftet)

Legg i ønskeliste

Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2011
Antall sider: 0
Forlag: Norstedts Juridik AB
Språk: Svensk
ISBN/EAN: 9789138325490
Omtale Kommentar till kursplanen i idrott och hälsa (Grundskolans läroplan 2011)
HAR UTGÅTT OCH ERSATTS AV REVIDERAD VERSION SOM ENDAST FINNS TILLGÄNGLIG I DIGITAL VERSION PÅ: www.skolverket.se

Vad är det som skiljer ämnet Idrott och hälsa i den nya kursplanen från nu gällande kursplan?
Här kommenteras bl.a. de förändringar som präglar den nya kursplanen.Det historiska och kulturella perspektivet samt miljöaspekterna har tonats ner, eftersom detta innehåll ingår i läroplanens övergripande mål och riktlinjer.De ämnesspecifika kunskapsområdena rörelse, hälsa och livsstil samt friluftsliv och utevistelse får en mer framträdande roll.Betydelsen av de möjligheter som utemiljön kan ge lyfts fram tydligare.Starkare betoning på elevernas fysiska förmåga och den fysiska hälsoaspekten.Förmågan att leda aktiviteter har utmönstrats och ersatts med förmågan att planera, genomföra och värdera fysisk aktivitet. Därmed läggs större vikt vid att eleverna ska ha kunskaper i hela planeringskedjan.

Til toppen