Kommentar till kursplanen i matematik (Grundskolans läroplan 2011) (Heftet)

Legg i ønskeliste

Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2011
Antall sider: 36
Forlag: Norstedts Juridik
Språk: Svensk
ISBN/EAN: 9789138325506
Omtale Kommentar till kursplanen i matematik (Grundskolans läroplan 2011)
HAR UTGÅTT OCH ERSATTS AV REVIDERAD VERSION SOM ENDAST FINNS TILLGÄNGLIG I DIGITAL VERSION PÅ: www.skolverket.se

Vad är det som skiljer ämnet Matematik i den nya kursplanen från nu gällande kursplan?

Kursplanen i matematik utgår från samma syn på ämnet som i den tidigare kursplanen. Den nya kursplanen skiljer sig därigenom inte från den tidigare när det gäller inriktningen, men däremot när det gäller konkretionsgraden.
Kursplanen lyfter på ett tydligare sätt framvikten av att möta och använda matematik i olika sammanhang samt inom olika ämnesområdenförmågan att kommunicera matematik med olika uttrycksformermatematikens anknytning till historiska och kulturella sammanhanganvändningen av digital teknik vid matematisk analys, hantering av data och beräkningar.Nationella och internationella utvärderingar har visat att undervisningen i matematik i stor utsträckning är präglad av enskild räkning, vilket får till följd att eleverna i undervisningen har begränsade möjligheter att utveckla förmågan att lösa problem. Ambitionen är därför att eleverna ska ges möjlighet att använda matematiken i olika sammanhang, utveckla förmågan att lösa problem, använda logiska resonemang samt att kommunicera matematik med hjälp av olika uttrycksformer.
För de yngre eleverna handlar betonas bättre förståelse för de fyra räknesätten. För elever i alla årskurser handlar detom att de behöver utveckla bättre kunskaper om matematiska begrepp samt bättre kunskaper inom algebra och geometri.

Til toppen