Kommentar till kursplanen i slöjd (Grundskolans läroplan 2011) (Heftet)

Legg i ønskeliste

Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2011
Antall sider: 27
Forlag: Norstedts Juridik
Språk: Svensk
ISBN/EAN: 9789138325612
Omtale Kommentar till kursplanen i slöjd (Grundskolans läroplan 2011)
HAR UTGÅTT OCH ERSATTS AV REVIDERAD VERSION SOM ENDAST FINNS TILLGÄNGLIG I DIGITAL VERSION PÅ: www.skolverket.se

Vad är det som skiljer ämnet Slöjd i den nya kursplanen från nu gällande kursplan?
Här kommenteras bl.a. de förändringar som präglar den nya kursplanen.Större betoning på elevernas förmåga att analysera och värdera sitt slöjdarbete.Mer balans mellan ämnets betydelse för det nutida samhället och för elevernas personliga utveckling.Koppling till »det hållbara samhället» genom betoning på materialkännedom och återbruk.En viktig grund för den nya kursplanen är resultatet av Skolverkets nationella utvärdering, NU -03. Av denna framgår att både lärare och elever behöver uppmärksammas mer på lärandet i görandet i slöjdundervisningen.

Til toppen