Kommentar till kursplanen i teckenspråk för hörande (Grundskolans läroplan 2011) (Heftet)

Legg i ønskeliste

Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2011
Antall sider: 22
Forlag: Norstedts Juridik
Språk: Svensk
ISBN/EAN: 9789138325643
Omtale Kommentar till kursplanen i teckenspråk för hörande (Grundskolans läroplan 2011)
HAR UTGÅTT OCH ERSATTS AV REVIDERAD VERSION SOM ENDAST FINNS TILLGÄNGLIG I DIGITAL VERSION PÅ: www.skolverket.se

Vad är det som skiljer ämnet Teckenspråk för hörande i den nya kursplanen från nu gällande kursplan?

En viktig utgångspunkt för den nya kursplanen är Europarådets »Gemensam europeisk referensram för språk,lärande, undervisning och bedömning», GERS. Detta är ett vedertaget europeiskt system med generella och påbyggbara språknivåer. I övrigt innebär den nya kursplanen inte några större förändringar i undervisningen eller i grundsynen på språklärande.
Fokus ligger på de kommunikativa språkliga förmågorna reception, produktion och interaktion. Dessa begrepp lyfts fram tydligt i kursplanens centrala innehåll.
Den nya kursplanen betonar dessutom vikten av att ta vara på språket i omvärlden, t.ex. i medier.

Til toppen