Kommentarmaterial till kursplanen i biologi. Reviderad 2016 (Heftet)

Legg i ønskeliste

Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2016
Antall sider: 40
Forlag: Wolters Kluwer
Språk: Svensk
ISBN/EAN: 9789138326879
Omtale Kommentarmaterial till kursplanen i biologi. Reviderad 2016
HAR UTGÅTT OCH ERSATTS AV REVIDERAD VERSION SOM ENDAST FINNS TILLGÄNGLIG I DIGITAL VERSION PÅ: www.skolverket.se

Reviderad version 2016: Undervisningen i biologi ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Det är viktigt att det inte råder några tveksamheter om detta och därför har en del skrivningar justerats i en revidering. Dessa förändringar finns i kommentarer till syftet och främst i avsnittet ”Naturvetenskapens världsbild med evolutionsteorin som grund”.

Kommentaren tar upp bl.a. de förändringar som präglar den kursplanen. En viktig skillnad är att den gemensamma texten för de tre naturorienterande ämnena inte längre finns kvar. I stället finns det tre olika kursplanetexter i biologi, fysik och kemi. Förändringen är gjord för att skapa en tydligare struktur och garantera att eleverna möter hela bredden i det naturvetenskapliga fältet.
Rubrikerna »Natur och människa», »Den naturvetenskapliga verksamheten» och »Kunskapens användning» har omtolkats till de tre förmågor som beskrivs i de långsiktiga målen. Kursplanen betonar tydligare än sin föregångare, att eleverna ska använda kunskaperna i de naturorienterande ämnena.

Til toppen