Kommentarmaterial till kursplanen i fysik. Reviderad 2016 (Heftet)

Forfatter:

Legg i ønskeliste

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2016
Antall sider: 42
Forlag: Wolters Kluwer
Språk: Svensk
ISBN/EAN: 9789138326886
Omtale Kommentarmaterial till kursplanen i fysik. Reviderad 2016
HAR UTGÅTT OCH ERSATTS AV REVIDERAD VERSION SOM ENDAST FINNS TILLGÄNGLIG I DIGITAL VERSION PÅ: www.skolverket.se

Reviderad version 2016: Undervisningen i fysik ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Det är viktigt att det inte råder några tveksamheter om detta och därför har en del skrivningar justerats i en revidering. Dessa förändringar finns i kommentarer till syftet och främst i avsnittet ”Naturvetenskapens världsbild”.

Kommentaren tar upp bl.a. de förändringar som präglar den nya kursplanen. En viktig skillnad är att den gemensamma texten för de tre naturorienterande ämnena inte längre finns kvar.

Kursplanetexterna liknar emellertid fortfarande till stora delar varandra för att tydliggöra att studierna i de enskilda ämnena ska bidra till en helhet, det vill säga till en enhetlig syn på naturen och människan och på naturvetenskapen med dess tillämpningar.
De tidigare rubrikerna Natur och människa, Den naturvetenskapliga verksamhetenoch Kunskapens användning har omtolkats till tre förmågor som beskrivs i de långsiktiga målen. Den nya kursplanen är dessutom tydligare med att eleverna ska använda sina kunskaper i de naturorienterande ämnena.

Til toppen