Kommunal redovisningslag : beskrivning och tolkning (Heftet)

Forfatter:

, og

Forfatter: , og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2011
Antall sider: 319
Forlag: Studentlitteratur
Språk: Svensk
ISBN/EAN: 9789144075105
Omtale Kommunal redovisningslag : beskrivning och tolkning
Lagen om kommunal redovisning reglerar redovisningen inom kommuner, landsting och kommunalförbund och trädde i kraft 1998. Den har sedan dess varit föremål för översyn och kompletteringar, vilket har beaktats i denna upplaga. Rådet för kommunal redovisning, som bildades i samband med lagens införande, har genom sin normgivning arbetat med att förtydliga och utveckla god redovisningssed för kommunsektorn. Rådets rekommendationer finns inarbetade i kommentarerna till lagtexten.
Genom att kommentera lagens samtliga bestämmelser erbjuder författarna i denna bok en samlad och lättillgänglig beskrivning av lagen. Boken innehåller också utblickar till angränsande lagstiftning, praxis och normer. Samtliga rekommendationer, utkast och informationer från Rådet för kommunal redovisning kommenteras i anslutning till lagens bestämmelser och återges dessutom i sin helhet.
Boken vänder sig i första hand till praktiker som arbetar med redovisning i kommuner, landsting och kommunalförbund, men boken är även ämnad att användas som ett läromedel i redovisningsutbildningar och riktar sig därmed till studerande vid universitet och högskolor.
Sjätte upplagan

Til toppen