Kommunalrättens grunder (Heftet)

Forfatter:

Legg i ønskeliste

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2016
Antall sider: 337
Forlag: Wolters Kluwer
Språk: Svensk
ISBN/EAN: 9789139207092
Omtale Kommunalrättens grunder
Kommunalrätten är den del av juridiken som behandlar
kommunernas organisation, verksamhetsformer, befogenheter
och åligganden. Kommunernas verksamhet är av skiftande slag och styrs av en rad olika lagar.

Kommunalrättens grunder är primärt avsedd att användas som lärobok vid studiet av ämnet förvaltningsrätt inom juristutbildningen. I boken behandlas grunddragen av
kommunalrätten med huvudvikten lagd vid bestämmelserna
i kommunallagen (1991:900), som gäller för kommuner och landsting. Framställningen illustreras med rättsfall.

Ur innehållet: Begreppen ”kommun”, ”kommunmedlem”
och ”kommunal självstyrelse” / De kommunala organen
och deras uppgifter / Förtroendevalda och anställda / Den
kommunala kompetensen / Vissa övriga kommunala befogenheter/
Förfarandet hos fullmäktige och nämnder / Ekonomisk förvaltning och revision / Överklagande av kommunala beslut.

Ändringar och tillägg i denna sjunde upplaga av boken har gjorts med anledning av ny lagstiftning.

Til toppen