Kommunalrett (Heftet)

Oppgaver, organisering og kontroll

Forfatter:

, og

Forfatter: , og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2014
Antall sider: 496
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk: Bokmål
ISBN/EAN: 9788202453213
Kategori: Jus
Fag: Forfatnings- og forvaltningsrett
Nivå: Akademisk
Omtale Kommunalrett

Kommunalrett. Oppgaver, organisering og kontroll er delt opp i fire deler:

  • Del 1 inneholder en oversikt over hva en kommune er, hvilke oppgaver kommunen har, hvordan kommunen får inntekter og hvordan kommunen styres av folket.
  • Del 2 omhandler først og fremst de grunnleggende reglene om organiseringen av kommuner med egen folkevalgt ledelse og kompetansefordelingen mellom de ulike organene. Forfatterne behandler også krav til beslutningsprosessen, regler om de folkevalgtes rettigheter og plikter og til slutt regler om den interne økonomiforvaltningen.
  • I del 3 går forfatterne grundig inn i organiseringsformer en kommune har til rådighet utover de «forfatningsreglene» alle kommuner må følge. De behandler reglene om kommunalt foretak, ulike former for interkommunalt samarbeid, interkommunalt selskap, aksjeselskap og stiftelser, foruten nyere ordninger som vertskommunesamarbeid og samkommune.
  • Del 4 innledes med et eget kapittel om etikk før forfatterne behandler reglene om kommunenes egenkontroll, nasjonale myndigheters tilsynsordninger og klagereglene. De avslutter med å oppsummere og vektlegge spenningsfeltet mellom statlig styring og kontroll og kommunalt selvstyre.
Målgruppen for boken er studenter som studerer kommunalrett ved høgskoler og universiteter. Boken vil også kunne være nyttig for ansatte og folkevalgte i kommunene, og for ansatte blant annet i direktorater, statlige tilsyn og hos fylkesmannen. Forfatterne har søkt å gi fremstillingen en praktisk vinkling ved å vise konkret hvordan reglene kan brukes og faktisk brukes.

Boken er à jour i henhold til gjeldende lovgiving pr. 6.6. 2014.

Sagt om boken:

«Fremstillingen er svært pedagogisk og gir en flott og kunnskapsrik/lærerik fremstilling av kommunalretten. Den er svært egnet for personer som jobber eller vil jobbe i kommunal forvaltning...»

Thomas Benson, advokat og universitetslektor, Universitetet i Nordland

Til toppen

Flere bøker av Gerd Engelsrud, Gunnar Jahren og Ingun Sletnes: