Omtale Kommunicera naturvetenskap i skolan - – några forskningsresultat

I denna antologi ges en bred bild av svensk NO-didaktisk forskning. Såväl teoretiska forskningsperspektiv som empiriska frågeställningar belyses i antologins olika artiklar. I fokus står forskningsresultat som behandlar hur naturvetenskapsbaserad kunskap kommuniceras i skolan. Naturvetenskapens språk skiljer sig ofta från vardagsspråket, vilket innebär ett annat sätt att tänka och resonera än vad man är van vid i vardagslivet. Att abstrahera och generalisera är naturvetenskapens styrka och nyckeln till dess unika framgång. Men det ställer krav på den kommunikativa förmågan. Den kommunikativa utmaningen ställs på sin spets i skolans undervisning och lärande i NO-ämnen, där förutom naturvetenskaplig kunskap även etiska och samhälleliga värderingar ingår.

Boken är avsedd för studerande i akademisk utbildning och kan användas i det utvecklingsarbete som bedrivs av lärare, lärarkandidater och lärarutbildare. Den kan också läsas av dem som är generellt intresserade av möjligheterna och hindren att förmedla naturvetenskaplig kunskap.

Til toppen

Flere bøker av Helge Strömdahl, Leif Östman, Roger Säljö, Gustav Helldén, Björn Andersson, Christina Kärrqvist, Per-Olof Wickman, Börje Ekstig, Ola Halldén, Kerstin Ekstig, Jan Schoultz, Jan-Olof Wyndhamn, Else-Marie Staberg, Piotr Szybek og Leif Lybeck: