Omtale Kommunikation med barn och unga i vården
De flesta som arbetar inom vården träffar i sitt dagliga arbete barn och unga människor. För att vårdpersonal ska kunna möta dessa barn och unga krävs god kunskap om både kommunikation och kommunikationsteorier, speciellt med fokus på hälso- och sjukvård. Vidare behövs kunskap om barns och ungdomars livssituation, deras erfarenheter av möten med vården, liksom deras kognitiva och kommunikativa förmåga.

Läs mer
I boken behandlas generella aspekter om kommunikation med barn och barns kommunikativa utveckling. Här diskuteras också om hur du kan möta och samtala med barn i olika åldrar och i olika situationer – från det nyfödda barnet, småbarnsperioden och barn i skolåldern, till samtal med tonåringar. Boken behandlar även kommunikation med barn i speciella vårdsituationer, till exempel vid smärta eller samtal om döden. Till detta kommer också några kapitel om att samtala med barn med speciella behov, till exempel med hjälp av tolk. Kommunikation med barn och unga i vården är skriven av de mest kunniga personerna i Sverige inom vart och ett av ovanstående områden och riktar sig till dig som arbetar inom vården eller som utbildar dig inom området.

Om författarna
Maja Söderbäck är barnsjuksköterska och docent i vårdvetenskap vid Mälardalens högskola. Hennes avhandling från 1999 handlar om föräldramedverkan inom barnsjukvård. Främst hur sjuksköterskor gör föräldrar delaktiga. Hon har alltid haft stort intresse för att i utbildning, forskning och i vårdverksamhet vara med och utveckla människors delaktighet i vårdsituationer, främst när det gäller barn och deras familjer. Hennes forskning är nu inriktad mot hur barn kan göras delaktiga i vårdsituationer.

Til toppen

Flere bøker av Maja Söderbäck, Anette Sanberg, Marianne Velandia, Maria Harder, Marie Golsäter, Elisabet Häggström Nordin, Magdalena Mattebo, Berit Björkman, Berith Wennström, Stefan Nilsson, Ulrika Kreicberg, Margaretha Nolbris, Ingrid Fioretus, Eva Norström, Kristina Gustafsson, Jenny Wilder, Maria Forsner, Björn Tingberg, Anna-Carin Magnusson, Michaela Hager Budny, Mariann Grufman og Margarethe Krabbe: