Kompendium i barnkirurgi och barnortopedi (Heftet)

Forfatter:

, , og

Forfatter: , , og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2015
Antall sider: 388
Forlag: Karolinska Institutet Universi
Språk: Svensk
ISBN/EAN: 9789185565764
Kategori: Helse- og sosialfag
Omtale Kompendium i barnkirurgi och barnortopedi
Förord
Föreliggande bok Kompendium i barnkirurgi och barnortopedi, 3:e upplagan är en genomgående omarbetning och uppdatering av den 2:a upplagan, som utgavs 2004. Den första upplagan härstammar från 1994. Boken är skriven av kollegor verksamma eller nyligen verksamma inom Karolinska Institutet och företrädesvis på Astrid Lindgrens Barnsjukhus. Den syftar i första hand till att utgöra basal kurslitteratur i ämnet barnkirurgi under läkarutbildningen. Den skall också kunna användas till vidareutbildning av sjuksköterskor i barnsjukvård samt i öppen hälso- och sjukvård. Boken avser att ge en bred överblick över området med tyngdpunkten förlagd på enkla och vanliga tillstånd, som exempelvis allmänläkaren ofta konfronteras med. Boken bör därför även kunna fylla en funktion på allmänläkarmottagningar och barnavårdscentraler.
Redaktörerna har valt att behålla ordet Kompendium i bokens titel och vill därmed understryka att boken inte gör anspråk på fullständighet, utan speglar de erfarenheter, som vunnits på de barnkirurgiska och barnortopediska enheterna på Astrid Lindgrens Barnsjukhus och tidigare på barnklinikerna, S:t Görans sjukhus. Dessa erfarenheter ligger till grund för de rutiner för omhändertagande av barnkirurgiska och barnortopediska fall, som klinikerna har idag.
Vad gäller den tyngre barnkirurgin och barnortopedin ges endast en ytlig översikt och den intresserade hänvisas till större läroböcker och speciallitteratur inom ämnet.
Redaktörerna har ambitionen att inom en snar framtid publicera boken även i elektronisk form fr. a. för att kunna hålla priset nere.
Redaktörernas uppgift har varit att koordinera författarnas ansträngningar. Bidragen har redigerats tillsammans med bildmaterial och boken är nu rikligt illustrerad i fyrfärgstryck. Ambitionen har varit ett försvenskat språk med svensk stavning. Rent latinska termer förekommer naturligtvis också och har då behållit sin latinska stavning.
Redaktörerna tar gärna emot korrektioner och synpunkter på hur boken ska kunna göras bättre till nästa upplaga.
Ett varmt tack riktas till alla medarbetare, som bidragit med råd och synpunkter.

Stockholm i december 2014Medförfattare
Markus Almström, biträdande överläkare, barnkirurgi
Henrik Arnell, med dr, överläkare, pediatrisk gastroenterologi
Marie Askenberger, bitr överläkare, barnortopedi
Eva Bengtsson Moström, bitr överläkare, barnortopedi
Jonas Bergström, med dr, överläkare, barnortopedi
Henrik Ehrén, med dr, överläkare, barnkirurgi
Andreas Ekborn, med dr, överläkare, öron-,näs- och halskliniken, Karolinska
Johan Fenhammar, med dr, specialistläkare, barnanestesi
Jakob Forestier, specialistläkare, barnanestesi
Magdalena Fossum, docent, överläkare, barnurologi
Björn Frenckner, professor, överläkare, barnkirurgi
Stefan Gantelius, bitr överläkare, barnortopedi
Nader Ghaffarpour, bitr överläkare, barnkirurgi
Gertie Grossman, docent, f.d. överläkare, barnkirurgi
Bengt Gustavsson, överläkare, neurokirurgiska kliniken, Karolinska
Göran Gynther, docent, övertandläkare, käkkirurgiska kliniken, Karolinska
Lena Haggren Råsberg, överläkare, barnortopedi
Yvonne Haglund Åkerlind, docent, överläkare, divisionschef MK2, Karolinska
Olof Hertting, med dr, specialistläkare, pediatrik
Georg Hirsch, docent, överläkare, barnortopedi
Karin Hirsch , f.d. överläkare, barnkirurgi
Per-Mats Janarv, med dr, överläkare, Capio Arthro Clinic
Tamás Jozsa, bitr överläkare, barnurologi
Nikolaos Kiapekos, specialistläkare, barnortopedi
Per Kogner, professor, överläkare, barnonkologi
Claude Kollin, med dr, överläkare, barnkirurgi, Aleris
Radoslaw Krakowski, med dr, bitr överläkare, barnkirurgi
Margaretha Lannge, överläkare, barnkirurgi
Magnus Larsson, bitr överläkare, barnkirurgi
Lena Lindberg, f.d. bitr. överläkare, barnkirurgi
Petter Malmborg, med dr, bitr överläkare, pediatrisk gastroenterologi
Carmen Mesas Burgos, med dr, specialistläkare, barnkirurgi
Agneta Nordenskjöld, professor, överläkare, barnkirurgi
Jenny Oddsberg, med dr, specialistläkare, barnkirurgi
Eva Pontén, med dr, överläkare, barnortopedi
Jan Rutqvist, överläkare, barnkirurgi
Ulrika Sandvik, med dr, specialistläkare, neurokirurgiska kliniken, Karolinska
Jakob Stenman, med dr, bitr överläkare, barnurologi
Anna Svenningsson, med dr, specialistläkare, barnkirurgi
Jan F Svensson, bitr överläkare, barnkirurgi
Pär-Johan Svensson, med dr, överläkare, barnkirurgi
Anna Telléus, specialistläkare, barnortopedi
Johan Wallander, med dr, överläkare, barnkirurgi
Tomas Wester, docent, överläkare, barnkirurgi
Johan von Heideken, med dr, specialistläkare, barnortopedi
Per Åstrand, med dr, överläkare, barnortopedi

Til toppen