Kön, behandling och kunskap : om olika vägar ut ur missbruk och social marginalisering (Heftet)

Forfatter:

, , , , , , , , , , og

Omtale Kön, behandling och kunskap : om olika vägar ut ur missbruk och social marginalisering

I denna antologi ställs begreppet kön i fokus för utforskandet av olika vägar ut ur alkohol- och narkotikamissbruk och social marginalisering. Vad betyder könstillhörigheten för karriären ut ur missbruket?

Här ges också en inblick i de könade villkor som styr såväl konsumtionen av alkohol och narkotika som produktionen av kunskaper om missbruk och missbruksbehandling. Vilka normer styr kvinnors och mäns drogbruk och den missbrukarvård som de möter? Frågor om makt och etik i människobehandling och kunskapsproduktion diskuteras också.

Kön, behandling och kunskap vänder sig till grundläggande högskole- och universitetsutbildningar inom vård, omsorg och behandling samt till dem som i sitt professionella arbete kommer i kontakt med missbrukare och socialt marginaliserade människor.

Til toppen

Flere bøker av Mats Hilte, Mats Hilte, Karin Helmersson Bergmark, Karin Trulsson, Leili Laanemets, Christina Scheffel-Birath, Valerie DeMarinis, Helen Hansagi, Vera Segraeus, Bam Björling, Ulla-Carin Hedin og Bengt Svensson: