Koncernredovisning ur ett analysperspektiv (Heftet)

Forfatter:

Legg i ønskeliste

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2002
Antall sider: 198
Forlag: Studentlitteratur AB
Språk: Svensk
ISBN/EAN: 9789144023168
Omtale Koncernredovisning ur ett analysperspektiv

I denna bok behandlas koncernredovisning ur ett analytiskt perspektiv. Ett viktigt inslag är en analys av de effekter ett företagsförvärv och andra former av företagsaffärer får på lönsamhet och finansiell ställning enligt koncern-redovisningen. Strategiska allianser, avyttringar och utlandsförvärv behandlas särskilt.

I boken analyseras de vanligaste metoderna på koncernredovisningsområdet; förvärvsmetoden, poolningsmetoden, kapitalandelsmetoden, dagskursmetoden, den monetära/icke-monetära metoden m.fl.

Boken är avsedd att användas vid akademiska studier i ämnet redovisning. Den är också värdefull för praktiskt verksamma ekonomer, som finans- och ekonomichefer, finansanalytiker, revisorer m.fl., som har behov av att lyfta blicken och sätta in de detaljerade koncernredovisningsfrågorna i ett större sammanhang. Genomgående eftersträvas en så allmängiltig framställning som möjligt, eftersom regler på detaljerad nivå tenderar att förändras. Konkreta effekter illustreras med förenklade sifferexempel för att stimulera läsaren till egna tankar. Resonemang kring tolkningar kompletteras med utdrag ur artiklar ur affärspress och årsredovisningar för att visa på frågeställningarnas relevans. Dessa har utökats och uppdaterats i denna nya upplaga.

Til toppen