Könsöverskridande vänskap : om vänskapsrelationer mellan intellektuella kvinnor och män (Heftet)

Forfatter:

, , , , , , , og

Forfatter: , , , , , , , og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2011
Antall sider: 268
Forlag: Makadam förlag
Språk: Svensk
ISBN/EAN: 9789170610974
Omtale Könsöverskridande vänskap : om vänskapsrelationer mellan intellektuella kvinnor och män
Vad vet vi om vänskap mellan könen, idag och genom historien? Varför är den vänskapen så lite utforskad?

Könsöverskridande vänskap sätter fokus på vänskapen mellan könen ur ett idéhistoriskt perspektiv. Vi presenterar ett antal "vänskapspar", kvinnor och män som har haft långvariga vänrelationer präglade av intellektuellt utbyte. Det intellektuella betonas, då kvinnor och män med erfarenhet av sådan gemenskap kan tänkas ge alternativ till den traditionella vänskapssynen och oftare än andra formulera sig i skrift om kön/genus och vänskap.

Vissa av vänskapsparen är kända som Beauvoir och Sartre, Wollstonecraft och Godwin, andra mindre kända som filosoferna Anne Conway och Henry More, men inriktningen på vänskap ger nya perspektiv på samtliga relationer. Teman som dryftas är förhållandet mellan vänskap och kärlek/sexualitet, vänskapens betydelse för parternas intellektuella verksamhet samt vänskapens beroende av tid, kön och social bakgrund. Trots att undersökningen sträcker sig från 1600-talet till senare delen av 1900-talet framträder vissa gemensamma drag i vänskapens karaktär.

"Könsöverskridande vänskap" är ett centralt begrepp i idéhistorikern och genusforskaren Eva Gothlins (1957--2006) ofullbordade forskningsprojekt "Synen på vänskap mellan kvinna och man i den västerländska idéhistorien". Förhoppningen är att denna antologi ska skapa intresse för det nya forskningsfält hon initierade.

Til toppen

Flere bøker av Ingrid Holmquist, Eva Gothlin, Cecilia Rosengren, Christine Quarfood, Elisabeth Mansén, Sven-Eric Liedman, Ingrid Holmquist, Ronny Ambjörnsson og Annika Berg: