Konsten att räkna : matematik inför högskolan (Heftet)

Forfatter:

og

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2017
Antall sider: 601
Forlag: Studentlitteratur AB
Språk: Svensk
ISBN/EAN: 9789144121093
Omtale Konsten att räkna : matematik inför högskolan
Boken förklarar den grundläggande matematiken och dess begrepp och kalkyler på ett tydligt, detaljerat och nytt sätt. Mycket av den tysta kunskap som finns inom matematiken, och som är väsentlig för att kunna räkna på ett kvalitetssäkrat sätt, framhävs. Boken avslöjar räknandets yrkeshemligheter för studenterna och är därmed inte enbart en repetition av gymnasiematematik. Den går djupare in i matematikens grunder, historia och filosofi och visar på ämnets uppbyggnad och funktion.

Boken innehåller mycket mer förklarande text än vad som är brukligt i matematikläroböcker. Syftet är att visa att ämnet inte enbart är ett stödämne för tillämpade ämnen inom naturvetenskap, teknik, ekonomi och logistik, utan även är ett självständigt intellektuellt bygge. Matematikens karaktär av att vara ett språk fokuseras. Målgruppen är främst studenter som inleder högskolestudier på program som innehåller matematikkurser. Boken är avsedd att vara kursmaterial för en introduktionskurs inför alla typer av högskolekurser i matematik. En annan tänkt målgrupp är lärarstudenter som avser att skaffa sig kompetens att undervisa matematik på grundskola och gymnasium, en tredje är matematikintresserade gymnasieelever som vill fördjupa sina kunskaper.

Til toppen